میادین شهری

میادین شهری از نمونه های بارز نمادهای شهری هستند. در وهله اول باید توجه داشت که مفهوم میدان نباید با فلکه اشتباه شود. امری که در جامعه امروزی ما کاملاً با هم مشتبه شده و در بسیاری از موارد لفظ میدان و فلکه را با هم در نظر می گیرند. میدان در گذشته، محل داد و سندها، آشنایی ها، قرار و مدارهای دوستانه و کاری و محل تجمعات مدنی مردم بوده است و به شکل دهی هویت شهرها کمک می نموده است.

اما آنچه ما ما امروزه با مفهوم میدان می شناسیم در واقع فلکه هایی هستند که تنها به عنوان ابزارهای ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این فلکه ها تنها عملکرد تسهیل در رفت و آمد و عبور وسایل حمل و نقل بر عهده دارند.

در ایجاد میادین مطلوب در شهرها، طراحی تنها جزئی از آن می باشد. از این رو در ایجاد میدانهایی با ساختار مطلوب، باید به برخی عوامل دیگر نیز توجه داشت:

1- شکل و هویت: میدان باید محل تجمعات مردمی بوده و با ساختمانهای پیرامون آن همخوانی داشته باشد. میدان عنصر مهمی در هویت بخشی به شهر بوده و از عناصر متفاوت و برجسته در طراحی شهرها به شمار می رود.

2- جاذبه ها و اطراف: میدان باید دارای مجموعه ای متنوع از فضاهای متناسب با آن نظیر قهوه خانه ها، فواره ها، مجسمه ها و ... بوده و بتواند طیف های مختلف جامعه را به سوی خود جذب نماید. اطراف آن باید محصور نباشد و فرد در آن احساس آسایش و آرامش نماید.

3- تسهیلات و امکانات رفاهی: یک میدان مطلوب دارای تسهیلات رفاهی برای افراد بوده و مردم باید در استفاده از این تسهیلات، دچار مشکل نباشند. در این زمینه مکانیابی مناسب نیمکت ها، نورپردازی مناسب در شب، جایابی مطلوب سطل های زباله و ... از اهمیت خاصی برخوردار است.

4- طراحی منعطف: از آنجا که استفاده از میدان در فواصل و زمانهای مختلف سال یکسان نخواهد بود، ساختار منعطف میدان می تواند به ایجاد مطلوبیت در آن کمک ویژه ای نماید.

5- راهبرد فصلی: یک میدان باید در فصل ها و زمانهای خاص از سال دارای عملکرد های ویژه ای باشد. ایجاد قهوه خانه ها، فعالیت های باغبانی و هنرهای عمومی این امر را تسهیل خواهد نمود.

6- دسترسی آسان: میدان باید دارای دسترسی آسان برای تمام اقشار باشد. عدم وجود ترافیک عمده در اطراف آن، ایجاد ورودی ها و خروجی های مناسب و تنظیم روشنایی در شب ها توجه ویژه ای را می طلبد.

7- ساختار درونی و بیرونی میدان: خیابان ها و پیاده روهای اطراف میدان بر دسترسی، کاربرد و ساختارهای پیرامون آن تأثیر چشمگیری دارد. ایجاد کتابخانه در نزدیکی آن، وجود سالن مطالعه، فروشگاه کتاب، قهوه خانه و ... ساختار مؤثری را برای میدان رقم خواهد زد.

8- میزان تأثیر گذاری: مسیر خیابان، پیاده روها و طبقه های همکف ساختمانهای مجاور منتهی به میدان، به انداره حاشیه آن دارای اهمیت هستند. میدان مطلوب میدانی است که از فاصله دور، افراد را جذب نموده و توجه عابرین را به خود جلب نماید.

9- نقش مدیریت: رسیدگی دقیق، بخشی اساسی در مدیریت مطلوب میدان به شمار می رود. مدیریت مطلوب، باید کاربران موجود و بالقوه را درک نموده و فعالیت های میدان را بنا به سلیقه کاربران موجود و بالقوه، ساماندهی نماید.

10- تنوع منابع تأمین مالی: اداره مطلوب میادین مستلزم هزینه هایی خواهد بود. در ارتباط با تأمین هزینه، می توان از اقدامات مشارکتی مانند اجاره قهوه خانه، دکه ها، مغازه ها، جمع آوری کمک مالی از مؤسسه ها و ... بهره جست.

/ 0 نظر / 35 بازدید