ویژگی های اصلی مدرنیسم

ویژگیهای اصلی ایدئولوژیهای مدرن را که همان ویژگیهای روشنگری است، می توان به طور اجمال به شرح زیر برشمرد:

1- اعتماد به توانایی عقل انسان و علم برای معالجه بیماریهای اجتماعی؛

2- تأکید بر مفاهیمی از قبیل پیشرفت (Progress)، طبیعت (nature) و تجربه های مستقیم (Direct experience)

3- مخالفت آشکار با مذهب؛

4- تجلیل طبیعت و پرستش خدای طبیعی؛

5- در قلمرو سیاست، دفاع از حقوق طبیعی انسانها؛ بوسیله حکومت قانون و سیستم جلوگیری از سوءِ استفاده از قدرت

6- اومانیسم و تبیین جامعه و طبیعت به شکل انسانی یا انسان انگاری طبیعت (Antropomorphism)

7- تکیه عمده بر روش شناسی تجربی و حسی در مقابل روش شناسی قیاسی و فلسفی

8- پوزیتیویسم به عنوان متدلوژی مدرنیسم

/ 2 نظر / 37 بازدید
پودر پرپشت کننده مو

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

نیلوفر

سلامی دوباره وب خيلي خوبي دارين