گردشگری

اهمیت صنعت گردشگری:

امروز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی جهان یاد می شود. گردش اقتصادی این بخش، حجم عظیمی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بخش مهم پیشبرنده اقتصاد را در تعدادی از کشورهای آمریکای شمالی، اروپای غربی و جنوب شرق آسیا، صنعت گردشگری تشکیل می دهد. آمار و ارقام حاکی از آن است که 9/10 درصد از کل ناخالص جهان در صنعت گردشگری است. 7/10 درصد (200 میلیون نفر) از کل اشتغال جهان در این بخش می باشد. 4/11 درصد(700 میلیون دلار) از کل سرمایه گذاری به این بخش تعلق دارد. 11 درصد (600 میلیون دلار) از درآمد  مالیاتی جهان از گردشگری حاصل می شود. صنعت گردشگری با رقمی نزدیک به 4/3 تریلیون دلار سالانه به عنوان بزرگترین صنعت جهان مطرح می گردد.

/ 0 نظر / 21 بازدید