معرفی کتاب "مباحثی در برنامه ریزی شهری"

 

تحولات نوین علم برنامه ریزی شهری که حاصل نگرش وسیع و تدابیر همه جانبه در این زمینه است از یک طرف و از طرف دیگر اندیشه توسعه پایدار و پایداری شهرها که پدیده حاصل از شناخت ناپایداری های توسعه بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است، موضوع برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری را به مسئله ای قابل تامل تبدیل کرده است.

علاوه بر این، گسترش روز افزون شهرها و واگذاری وظایف و فعالیتهای جدید به مدیریت های شهری از جمله شهرداری ها، نگاهی جدید و جامع را به این مقوله می طلبد که بدون شک استفاده از تجارب دیگران در زمینه های نظری و عملی گامی استوار در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد. در این راستا گروه تحقیقات برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری مدیریت توسعه و پزوهش، اقدام به گردآوری و تدوین مجموعه ای از پژوهش و مطالعات کاربردی در حوزه برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری با تأکید بر شهر مشهد نموده است تا در جهت رفع کاستی های این حوزه گام بردارد.

کتاب حاضر که با عنوان "مباحثی در برنامه ریزی شهری" انتشار یافته است، جلد اول مجموعه کتب برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری است که در چهار بخش مختلف تدوین و گردآوری گردیده است.

یکی از مشکلات عمده در برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهت مناسب توسعه فیزیکی شهر، برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی نیازهای آینده می باشد. عدم برنامه ریزی صحیح شهری در زمانهای گذشته و حال حاضر باعث بوجود آمدن مشکلاتی در زمینه های مختلف شهری شده است؛ به نحوی که توسعه فیزیکی اتفاق افتاده، بر خلاف توسعه پایدار بوده است. لذا در بخش اول این مجموعه، توسعه فیزیکی و کالبدی شهر مد نظر قرار گرفته است که مشتمل بر سه فصل می باشد.

شهر، سیستم زنده و پویائی است که کاربری های فضای سبز، نقش مؤثری در مطلوبیت آن دارند. با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی، انسان به تدریج از طبیعت دور گردیده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط های انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است؛ از طرفی سیاست های جدید شهری در نگاه توسعه عمودی باید با برنامه ریزی و زمینه سازی و تحقق پذیری فضای سبز در نظر گرفته شده در طرح های شهری باشد. لذا بخش دوم این اثر که در برگیرنده سه فصل می باشد، به موضوع فضای سبز شهری، اختصاص پیدا کرده است.

بخشی از برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی حمل و نقل شهری است. حمل و نقل در کنار مسکن، کار و گذران اوقات فراغت، به عنوان یکی از چهار عملکـرد اساسی شهر قلمداد شده است، به گونه ای که زندگی شهری امروز را بدون آن نمی توان تـصور نمـود. به این منظور، بخش سوم این مجموعه، به حمل و نقل شهری اختصاص یافته است و دو فصل را در بر می گیرد.

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری ساماندهی جمعیت شهری و تامین رفاه و آسایش برای شهروندان می باشد. برنامه‌ریزی فیزیکی به تنهایی نمی‌تواند شرایط زندگی شهری را بهبود بخشد، مگر این که با برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی همراه گردد. هر شهر در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر، نیازمند برقراری روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس بخش نهایی کتاب، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر را در دستور کار قرار داده است و مشتمل بر دو فصل می باشد.

این  کتاب اثر مشترک مجتبی شاکری روش، غلامرضا عباس‌زاده، جواد ذبیحی و مصطفی اکبری مطلق است که در شمارگان 1500 و قیمت 25000 ریال از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد منتشر و روانه بازار نشر شده است.

/ 0 نظر / 38 بازدید